Ontmoetingsmiddag PCOB afd. Waddinxveen op 11 januari…

by redactie on 2 januari 2023

in Waddinxveen

Regelmatig organiseert het bestuur van de PCOB bijeenkomsten voor ontmoeting, ontspanning en ontwikkeling. De eerste bijeenkomst van de PCOB is op 11 januari in de Ontmoetingkerk.

De spreker is ds. Frans Bos, zeker geen onbekende in Waddinxveen, hij zal spreken over het diaconaat in Roemenië. Van 1978 tot 1981 woonde Ds Bos in Roemenië. Dat was de communistische tijd met Ceausescu als president. Zoals overal in het voormalige Oostblok was het kerken verboden om met diaconaat bezig te zijn. Sociaal werk was de zaak van de partij en de staat. Waar dat toe leidde, bijvoorbeeld bij de opvang van gehandicapte kinderen en senioren, staat bij veel mensen nog op het netvlies. In zijn lezing wil Ds. Bos ingaan op de diaconale activiteiten die wij in Nederland niet kennen. Hij laat er ook het een en ander van zien. Het zijn inspirerende verhalen.

Ook niet leden worden van harte uitgenodigd om eens kennis te maken met activiteiten van de PCOB afd. Waddinxveen op 11 januari in de Ontmoetingskerk, Groensvoorde 3 in Waddinxveen. Aanvang: 14.00 uur

Nog geen lid van PCOB afd. Waddinxveen? Meld u aan; u bent van harte welkom

Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur van de PCOB afd.Waddinxveen
Joop Neven