College van B&W wil Theo Thijssenschool uitbreiden…

by redactie on 20 januari 2022

in Waddinxveen

Het college van burgemeester en wethouders stelt de gemeenteraad voor om de Theo Thijssenschool uit te breiden met 4 lokalen. De school heeft te maken met een tekort aan ruimte. Het voorstel is uitvoerig besproken met het schoolbestuur, stichting Klasse. Stichting Klasse heeft de uitdrukkelijke wens om les te geven op 1 locatie. Met de uitbreiding achter de huidige school is dat mogelijk. Om de school uit te kunnen breiden is het nodig om extra grond te kopen. De gemeenteraad neemt op 23 februari een besluit over het voorstel.

Er moet uitbreiding komen van 4 lokalen
De Theo Thijssenschool heeft 460 m2 extra ruimte nodig. Dit zijn ongeveer 4 lokalen (inclusief bijruimten). Omdat de uitbreiding niet op eigen terrein kan komen, is het nodig extra grond te kopen. Het is de bedoeling de extra lokalen aan de achterkant van de school te bouwen.

LEES MEER >>