Bastienne Prins CDA-lijsttrekker…

by redactie on 22 november 2021

in Waddinxveen

Bastienne Prins is op 18 november jl. tijdens een Algemene Ledenvergadering herkozen tot CDA-lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Met vier jaar ervaring als fractievoorzitter was zij veruit de beste kandidaat. In een reactie op de keuze van de leden dankte zij voor het in haar gestelde vertrouwen. Ze hoopt samen met de vernieuwde fractie handen en voeten te geven aan het motto “veilig en groen wonen in een levendig dorp waar niet gedacht wordt in ik, maar in wij”.

Op nummer 2 is Frans Schwiebbe komen te staan, die, zo liet hij weten, ook de komende jaren het gemeentelijke volkshuisvestingsbeleid weer kritisch zal blijven volgen. Op nummer 3 staat een nieuwkomer, Peter Besuijen, die in Waddinxveen o.a. als voorzitter van het bestuur van het Coenecoop College maatschappelijk actief is geweest. Wat in de lijst verder opvalt is de aanwezigheid van jonge mensen. Op plaats 4 staat de 31-jarige VU-docente Raiza Sattaur en op plaats 5 de 19-jarige student European Studies Ashot Mnatzakanian. De lijst is dus verjongd, waardoor ook voor de toekomst een kwalitatief goede CDA-deelname aan de politieke besluitvorming verzekerd blijft. Eerder heeft het CDA Waddinxveen het verkiezingsprogramma vastgesteld, waarvan de speerpunten op korte termijn gepresenteerd zullen worden.

Trix de Kruijff-Los heeft aangegeven na acht jaar niet te zullen terugkeren in de raad. In goed overleg is zij tot deze conclusie gekomen. Trix is tot tweemaal toe in de raad verkozen met voorkeurstemmen. Haar persoonlijke aanpak en inzet, maar vooral het willen zijn van een volksvertegenwoordiger in de ware zin, heeft haar voor velen tot een betrokken aanspreekpunt gemaakt op tal van terreinen. Trix heeft laten weten zich bevoorrecht te voelen dat zij namens het CDA lid van de Waddinxveense gemeenteraad mocht zijn, een periode waar ze met trots op terugkijkt. Voor haar is acht jaar voldoende, reden waarom ze ook niet als lijstduwer fungeert. Met veel waardering zal het CDA afscheid van Trix nemen.