Aanpak wachtlijsten kinderopvang in Waddinxveen…

by redactie on 20 oktober 2021

in Waddinxveen

Ondanks een petitie in 2019 van 212 ouders om meer kinderopvang te organiseren in Waddinxveen lukt het maar niet. Ook de druk op onderwijs huisvesting neemt toe. Voormalige VINEX gemeenten hebben dit opgelost door locaties te spreiden in de wijken en de schoolgrootte te beperken. Ouders hoeven dan niet in de file te staan om hun kinderen naar school te brengen en naar allerlei dependances te rijden. Naast een oplossing voor de lange wachtlijsten willen ouders ook wat te kiezen hebben!

Gelukkig kunnen sinds kort initiatieven ingediend worden bij de Dienst Uitvoering Onderwijs voor bekostiging. Met 40% van de benodigde ouderverklaringen is Integraal Kind Centrum (IKC) Cadans op weg om in augustus 2023 de deuren te kunnen openen in Waddinxveen. Een gezamenlijke inspanning van het lokale Kinderopvang Waddinxveen en de Stichting Onderwijs om de dringende behoefte aan kinderopvang op te lossen. Ouders uit Waddinxveen en nabije omgeving met kinderen geboren tussen 31 oktober 2016 en 1 november 2019 kunnen het initiatief ondersteunen met een ouderverklaring via DUO. Een ouderverklaring is vrijblijvend en anoniem. Marian Feenstra, bestuurder Stichting Onderwijs: “Hoewel het geen inschrijving is – mogen we ouders die het initiatief gesteund hebben wel voorrang geven bij plaatsing van hun kind”.

“Bij Cadans zijn kinderen van nul tot dertien jaar welkom en is kinderopvang en onderwijs volledig geïntegreerd. Wachtlijsten voor BSO behoren daarmee tot het verleden. Ook gaan we naar zwemles. We ontzorgen ouders graag. Het is immers al pittig genoeg om werk en zorg te combineren. Thuis moet er tijd kunnen zijn voor ontspanning met het gezin.” aldus Feenstra. Zo heeft ieder kind een persoonlijk leerplan en een mentor gedurende de tijd op het IKC. Geen klassensyteem, maar er wordt geleerd in units met een team van experts en met levensechte situaties in ons projectonderwijs. “Als voldoende ouders op IKC Cadans ‘stemmen’, gaan we van start!”
Stemmen kan tot 29 oktober 2021.

Kijk voor meer info op www.cadans.nl