Veel kunst bij Vonk…

by redactie on 21 mei 2021

in Waddinxveen

Gedurende de lockdown is bij iedereen het besef gegroeid hoe belangrijk samenzijn voor ons is. Vanuit dit gevoel ontstond bij Vonk het idee een gezamenlijk kunstwerk te maken. Na een oproep meldden zich 40 cursisten om een bijdrage aan een groepsschilderij te willen leveren. Het indrukwekkende resultaat hangt nu in het grote raam van het Cultuurhuys aan de marktzijde.

Foto PR Vonk.

Vanuit deze behoefte om samen iets te kunnen betekenen is er daarnaast met Palet Welzijn het project ‘Thuisatelier voor 2’ opgezet. Ouderen die niet meer in staat zijn om actief deel te nemen aan cursussen krijgen bezoek van een vrijwilliger. Samen werken ze op drie middagen aan een kunstopdracht. Meer info en aanmelden kan bij Palet Welzijn via telefoonnummer 088 02 34 247of per mail aan seniorenwerk.waddinxveen@paletwelzijn.nl.

Ook de cursisten van Carina Mathot hebben gedurende de afgelopen 5 maanden niet stilgezeten. Geniet op youtube (kijk onder: Vonk online presentatie Carina) van een digitale wandeling door hun expositie. Tegelijk met de heropening van de bibliotheek is ook de tentoonstelling van cursisten van Ton van Steenbergen gereed gekomen. Hun werk is in de raamvitrines en de vitrines bij de trap te bewonderen. Geïnspireerd geraakt? Vanaf 1 juni is het weer mogelijk om voor de schilder- en tekencursussen in het nieuwe schooljaar in te schrijven. www.stichtingvonk.nl.