Online informatiebijeenkomst KernKracht…

by redactie on 13 maart 2021

in Ingezonden berichten,Regio

Juist in deze periode hebben mensen met psychische kwetsbaarheden meer behoefte aan ondersteuning. Tijdens de tweede lockdown is het aantal mensen dat hulp zoekt en Stichting KernKracht daarvoor benaderd gestegen. Daarom vinden de meeste van onze projecten nu nog steeds digitaal plaats, zodat de maatschappelijk en psychische gezondheid van onze cliënten voorop blijft staan.

Maatjesproject

Mensen met psychische kwetsbaarheden hebben vaak te kampen met sociaal isolement, vereenzaming, en/of angst om erop uit te gaan. Op afstand samen koffie drinken, wandelen, boodschappen doen, eten, een bordspel spelen; voor de een vanzelfsprekend maar niet voor iedereen. Een Maatje kan het verschil maken door een luisterend oor te bieden en naar behoefte samen activiteiten te ondernemen. Maatjescontact is georganiseerd 1-op-1 contact tussen een deelnemer en de vrijwilliger (het Maatje), aansluitend op de wensen en mogelijkheden van de deelnemer.

Online informatiebijeenkomst 31 maart
Om deelnemers maatjes te kunnen bieden en nieuwe vrijwilligers in te kunnen zetten vindt er op 31 maart een online informatiebijeenkomst plaats van 19.30-20.30 uur. Het is bedoeld voor zowel deelnemers aan het maatjesproject als vrijwilligers. Programma:

  • Kennismaking
  • Wat doet Stichting KernKracht?
  • Uitleg Maatjesproject
  • Een deelnemer vertelt
  • Een Maatje vertelt
  • Kahoot! Quiz

Aanmelden: Stuur een mail naar info@kernkracht.nl o.v.v. Aanmelden Bijeenkomst Maatjesproject. Je ontvangt een link met instructies over Zoom en Kahoot.

OVER KERNKRACHT
Stichting KernKracht is een belangenorganisatie ter bevordering van psychische, sociale en maatschappelijke gezondheid. Naast een team van medewerkers wordt er gewerkt met getrainde ervaringsdeskundigen + vrijwilligers.