Crisiskaart bij Kernkracht…

by redactie on 1 oktober 2020

in Regio

Voor bewoners van Midden-Holland is er een hulpmiddel dat uitkomst biedt bij een (dreigende) psychische noodsituatie: de Crisiskaart.

De Crisiskaart is een handzaam document, waarop staat wat omstanders en hulpverleners moeten doen als de kaarthouder een psychische crisis doormaakt. Er staan de belangrijkste afspraken en contactgegevens uit het Crisisplan in. De kaarthouder stelt dit plan op met een crisiskaartconsulent. Hierin beschrijft de kaarthouder wat belangrijk is voor hem of haar tijdens een psychische crisis. Wat moeten omstanders doen of laten? Wie kunnen ze bellen? Het opstellen en dragen van de kaart werkt ook preventief; crisissituaties worden voorkomen of verlopen minder heftig.

De Crisiskaart is bestemd voor mensen die eerder een psychische crisis doormaakten of bang zijn er een mee te zullen maken. Zij bepalen zelf wat er op hun kaart komt te staan.
De meeste kaarthouders bespreken en delen hun Crisisplan met hun behandelaar of huisarts. Het plan wordt dan onderdeel van het medisch dossier en is 24/7 opvraagbaar.

Getrainde crisiskaartconsulenten van KernKracht ondersteunen mensen bij het opstellen van hun Crisisplan en Crisiskaart. Ook bieden zij voorlichting aan verschillende cliëntengroepen, loketmedewerkers, wijkagenten, behandelaren etc.

Uitspraak crisiskaarthouder: “Het geeft mij rust, de crisiskaart op zak. Dat ik weet dat ik er alles aan heb gedaan om te voorkomen dat er allerlei toeters en bellen bij worden gehaald, terwijl dat helemaal niet nodig is.”

Wilt u informatie over de Crisiskaart neem dan contact op met Astrid van Bruggen, crisiskaart@kernkracht.nl of 06-4841 9434