Contactmiddag van de PCOB afd. Waddinxveen…

by redactie on 8 maart 2023

in Waddinxveen

Op D.V 22 Maart 2023 is er weer een contactmiddag van de PCOB afd. Waddinxveen met een lezing over kruiswegstaties.

Kruiswegstaties
In 1731 bepaalde paus Clemens XII dat iedere kerk kruiswegstaties moest hebben. Kruiswegstaties zijn afbeeldingen van de lijdensweg die Jezus aflegde naar zijn dood. Van zijn veroordeling door Pilatus tot de graflegging. Een soort stripverhaal. Handig in een tijd dat veel mensen niet konden lezen. Maar ook de moderne mens, levend in een beeldcultuur, kan onder de indruk raken van deze kunst in de kerk. De thema’s lijden, onrecht, verlatenheid, angst en verdriet zijn van alle tijden.

Bij het betreden van een rooms-katholieke kerk is het dus geen vraag òf er staties zijn (ze zijn er altijd), maar hoe ze er uit zien. Dat levert steeds weer een wonderbaarlijke verrassing op. Juist door de veelheid van verschijningsvormen: klassiek of modern, experimenteel of clichématig, pompeuze schilderijen, kleurrijke muurschilderingen, verfijnde gegraveerde emailborden, prachtig gebeeldhouwde reliëfs, kunstige keramiekafbeeldingen, sobere houtsnijwerken en inderdaad soms ook alleen een kruisje met een nummer…maar altijd anders en verrassend.

Langzamerhand begint deze traditie ook in de protestantse kerken door te dringen. Zo zijn in de veertigdagentijd in de Goudse St. Janskerk de staties van kunstschilder Willem Hesseling te bewonderen

Huib Neven raakte onder de indruk van de enorme verscheidenheid in uitbeelding van de kruisweg en begon staties te fotograferen. Graag wil hij zijn verzameling met u delen.

Op D.V 22 maart 2023 om 14.00 uur geeft hij een presentatie van de mooiste en bijzonderste staties uit zijn verzameling. Omlijst met poëzie en muziek.

U bent hartelijk uitgenodigd in de hal van de Ontmoetingskerk  Groensvoorde 3, 2742 DJ Waddinxveen