Plasticvrij Zuid-Holland…

by redactie on 1 november 2021

in Regio

Gemeenten Alphen aan den Rijn, Bodegraven-Reeuwijk, Gouda, Rotterdam, Waddinxveen, hoogheemraadschappen van Delfland, Rijnland, Schieland en de Krimpenerwaard, Rijkswaterstaat, Wageningen Environmental Research en provincie Zuid-Holland gaan samen de eerste Plasticvrije Corridor van Nederland realiseren. De inzet is het gebied rondom de Gouwe, Hollandsche IJssel en Nieuwe Maas richting de Noordzee. Donderdag 28 oktober ondertekenden zij hiervoor een intentieverklaring.

In en langs de Nederlandse wateren is nog altijd veel plastic te vinden. Dit heeft een negatieve invloed op onze leefomgeving. Het is een lastig probleem dat alleen is aan te pakken door samen te werken. Gedeputeerde Meindert Stolk: “Plastic zwerfafval houdt zich niet aan gemeentegrenzen. Het waait van de berm in het water en stroomt van de ene rivier de andere in. Daarmee is het een probleem van ons allemaal. Het is goed dat we vandaag met zoveel partijen afspreken te gaan werken aan een oplossing. Op naar de eerste Plasticvrije Corridor!”

Samenwerken aan een Plasticvrije Corridor
De samenwerking zet in op een schone, groene en gezonde leefomgeving en moet de lekkage van plastic in en rond de Plasticvrije Corridor stoppen. Onder andere door het bewustzijn over de impact van plastics op het milieu te vergroten, bedrijven te betrekken, het sluiten van kringlopen en door nieuwe partijen aan de plasticvrije droom te verbinden. Er wordt daarbij nauw samengewerkt met netwerken die al actief zijn op het gebied van plastic, zoals de Community of Practice Plastic, Schone NL Delta en de nieuwe Zuid-Hollandse samenwerking Plastics in het milieu: een groeiend samenwerkingsverband van overheden die kennis over plastics in het milieu vertaalt naar bestuurlijke acties. Samen met deze netwerken kunnen we kennis verbinden, elkaar aanvullen en versterken.

De kracht van Groene Cirkels
De Plasticvrije Corridor is onderdeel van het programma Groene Cirkels. Hier werken bedrijven, overheden en onderzoekers samen aan een duurzame en gezonde leefomgeving. Door in te zetten op het gezamenlijke belang en de onderlinge afhankelijkheden van producenten, grootgebruikers van plastics, consumenten en overheden, is het mogelijk om een systeemverandering te realiseren. En die systeemverandering is hard nodig, als we de transitie willen maken naar een circulaire kunststofketen. Bron: gouda.nl