Kinderen helpen om te gaan met de scheiding van hun ouders…

by redactie on 5 september 2021

in Waddinxveen

In september start in Waddinxveen een spel- en praatgroep KIES (Kinderen In Een Scheiding) voor kinderen uit groep 5 tot en met 8 van de basisschool, waarvan de ouders gaan scheiden of gescheiden zijn.

In de KIES-groep praten we over wat jouw kind moeilijk vindt. Hij of zij hoort hoe anderen daarmee omgaan en oefent met het vragen stellen en vertellen van dingen. Je kind probeert zichzelf en de scheiding beter te begrijpen. Dit doen we door allerlei leuke activiteiten zoals spel, tekenen, schrijven, toneel en praten.

De ervaring leert dat kinderen met veel plezier deelnemen. Maak dus gebruik van deze mogelijkheid voor je kind(eren)! KIES wordt gegeven en begeleid door een speciaal getrainde coach.

De KIES-training bestaat uit acht bijeenkomsten op maandag en één ouderbijeenkomst. De ouderbijeenkomst is op maandag 20 september om 19.30 uur bij CJG Waddinxveen, Kerkstraat 13. De bijeenkomsten voor de kinderen starten op maandag 27 september van 16.00 – 17.00 uur bij de Wingerd, Wingerd 45

Voor aanmelden of informatie zie www.cjgcursus.nl