Meer dan helft Nederlanders ziet wintertijd graag afgeschaft…

by redactie on 16 december 2017

in Diverse berichten


Nederlanders zien graag af van de wintertijd. Dit blijkt uit onderzoek van Bedden.nl, waarbij 1250 respondenten werden ondervraagd rondom hun mening over de wintertijd.

Over het algemeen zijn Nederlanders erg positief over het afschaffen van de wintertijd. Bijna de helft van de respondenten (48%) geeft aan dat de wintertijd wat hun betreft mag worden opgeheven.

Senioren grotendeels voor afschaffing, jongeren slapen graag uit. Vooral respondenten van tussen de 50 en 60 jaar oud zijn groot voorstander van het afschaffen van de wintertijd. Meer dan de helft (55%) van deze groep geeft aan, prima te kunnen leven zonder wintertijd. Ook is de stem voor het afschaffen groot onder de 60-plussers (38%) en onder mensen van de leeftijdsgroep 40 tot 50 jaar (35%).

Opvallend is dat juist jongeren grotendeels vóór het behoud van de wintertijd zijn. Vooral respondenten die jonger zijn dan 20 jaar, zijn erg blij met het uur extra slaap, namelijk 44 procent. Ook onder de respondenten in de leeftijdsgroep 20 tot 30 jaar zijn meer voor- dan tegenstanders van de wintertijd te vinden. Ruim één derde van deze groep is blij met het extra uur slaap.

Een mogelijke verklaring voor de wisselende meningen over de wintertijd kan worden gevonden in de slaapduur per leeftijdsgroep. Zo behoren jongeren (die jonger zijn dan 18 jaar) tot de grootste groep die langer dan 8 uur per nacht slaapt (34,2%), gevolgd door jongvolwassenen van tussen de 19 en 25 jaar (15,9%). Senioren slapen over het algemeen een stuk korter; slechts 12% komt aan 8 uur slaap of meer.

Ondanks dat de winter kortere dagen en koud weer met zich meebrengt, lijken de meeste Nederlanders hier niet minder om te slapen. Het merendeel van de respondenten, 44 procent, geeft aan geen verschil te merken in hun slaapgedrag gedurende de winter. Het tegenovergestelde lijkt waar. 38,5 procent geeft aan juist beter te slapen tijdens de wintermaanden. Slechts 16,5 procent geeft aan minder goed te slapen.

Wel ervaren veel mensen een duidelijk verschil in stemming gedurende de winter. Meer dan de helft (59,1%) van de respondenten ziet een verandering in hun humeur. De meeste mensen voelen zich dan minder actief (35,9%), eerder slaperig dan normaal (16,7%) of en sneller geïrriteerd (16,7%).